Løvetannsaken

Vi bryr oss


Vi er svært takknemlige over å leve i en priviligert del av verden, spesielt når det gjelder ytringfrihet, personlig trygghet og materiell overflod.

På reiser og gjennom media blir vi ydmyke og takknemlige over hvor uendelig mye vi har å lære av gode, kloke mennesker i andre deler av verden;
Å leve her og nå, å være fornøyd med livet og å glede seg over det man har.

Løvetann har valgt å støtte to organisasjoner og et prosjekt:

  • Leger uten grenser
  • SOS barnebyer
  • SHARING FOR LIFE i landsbyen Mllingotini i Tanzania